Karşılaştırmalı Uygulama Anket Testi (Comparative Application Test):

Uygulama testinin metodolojisinin benzeri olarak gerçekleştirilir. Aynı nitelikteki iki veya daha fazla ürünü aynı denek grubu üzerinde test eder. Karşılaştırmalı Uygulama Anket Testi piyasadaki aynı gruptan farklı kozmetik ürünlerin etkinliğini belirlemek ya da piyasaya yeni arz edilecek ürün ile var olanları karşılaştırmak üzere tasarlanmıştır.

Numune Miktarı: Her Üründen 30 Örnek
Test Süresi: 35 İş Günü

Numune Gönderim Formu