Oftalmolojik Test

Oftalmolojik değerlendirme, tablo 1’e göre ürün uygulamasından sonra görme durumunun ön değerlendirmesini ve değerlendirmesini içerir.
Bu test, göz kapaklarında, konjonktiva, iris, lens, sklera ve kornea da dahil olmak üzere göz önündeki alanları görmenizi sağlar. Bu testi kullanarak oftalmolog mikroskopik olarak herhangi bir anormallik veya problem ile gözü inceleyebilir. Ön değerlendirme sonrasında oftalmolog, schirmer’in testini yapar.

İncelenen ürün ile salin arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoksa ürün gözleri tıkamaz.
Ardından, oftalmolog, incelenen ürünün bir damla bir gözüne (gerekirse dilatlon) bir göz damlasını bir göze tatbik eder (Ek 6.1’deki rastgele liste listesine göre). Gönüllü aşağıdaki ölçüye göre batma hissini değerlendirir
İncelenen ürün karşılaştırıldığında, göz yaşlarının salgılanmasında belirgin bir farka neden olmazsa, “Göz Yakmaz” iddiasında bulunulabilir.