Aşağıda listesini bulabileceğiniz testleri anlaşmalı olarak çalıştığımız Avrupa’daki laboratuvarlarda gerçekleştirebiliyoruz.

Güneş Koruma Faktörleri İçin Etkinlik Testi – EFFICIENCY TESTS FOR SUNSCREEN FILTERS

Testin amacı radyasyondan korunmaya yönelik beyan edilen UVA ve UVB faktörleri doğrulamaktır. Testler dermatologlar tarafından iki yöntem kullanılarak gerçekleştirilir:

  • In Vitro UV olarak UV oranı test edilir.
  • In Vivo yöntemiyle UV faktörleri test edilir.

In Vivo yönteminde sadece UVB faktörünün test edilmesi değil SPF Testi de yapılabilir.  Aynı zamanda UVA katsayısı testi – UVA / UVB (PPD, fotostabilite testi, su geçirmezlik testi veya fototoksisite ve fotoalerjen testi yapılabilir)

Güneşten koruyucuların etkinlik testleri Avrupa Birliği Kozmetik Komisyonu, ISO’nun önerileri ve kılavuzlarına uygun olarak metodolojiye dayanan dermatologlar tarafından gerçekleştirilir. Üreticinin talebi doğrultusunda, FDA (U.S. Food and Drug Administration) ve JCIA (Joint Commission International Accreditation) önerileri ve yönergelerine uygun bir metodolojiye dayalı testler yapılabilir.

SPF ISO:24444:2010 TEST (in vivo)
UVA ISO:24442:2011 TEST (in vivo)

Genellikle 10-25 gönüllü (farklı cilt tipleri ve farklı yaşta) çalışmaya katılırlar. Kozmetik ürünün uygulanmasından önce, gönüllüler uzman doktorlar tarafından muayene edilmektedir. Muayene sonucunda cilt tipi, yaş, geçmişte geçirilen hastalıklar ve uygulanan tedaviler kayıt altına alınmaktadır.

SPF veya UVA factör testleri in vivo metodu, ISO:24444:2010 ya da ISO:24442:2011’a göre yapılır.

Numune Miktarı: 200 g
Test Süresi: 15 İş Günü

UVA ISO 24443:2012 TEST (in vitro)

Test gönüllülerin katılımı olmadan yapılır. Test edilen ürün, İletim Analizörü UV ile UVA radyasyonuna, kritik dalga boyuna ve fotostabiliteye karşı koruyucu özelliklerini doğrulamak için PMMA plakasına uygulanır. Test sırasında hataları önlemek için referans ürün kullanılır.

SU GEÇİRMEZLİK TESTİ ISO 24444:2010 (WATERPROOF TEST ISO 24444:2010)

Test genellikle farklı cilt tiplerine ve farklı yaşlara sahip 10-25 gönüllü üzerinde uygulanır. Kozmetik ürünün uygulanmasından önce gönüllüler doktor tarafından muayene edilir. Muayenede yaş, cilt tipi, geçmiş veya mevcut hastalıklar ve tedavileri hakkında bilgiler kayıt altına alınır. Teste katılım anında, farmakolojik tedavi gerektiren herhangi bir lezyonun ortaya çıkmaması gerekir. Su geçirmezlik testi iki 20 dakikalık su banyoları sonrasında UV filtrelerinin etkinliğini teyit etmeyi amaçlamaktadır Test, bir dermatolog tarafından, Kozmetik Avrupa tavsiyeleri ve yönergelerine uygun olarak, kontrollü koşullar altında gerçekleştirilir. ISO 24444: 2010 metodolojisi ayrıca SPF onayı içermektedir.

Numune Miktarı: 200 g
Test Süresi: 15 İş Günü

ARTTIRILMIŞ SU GEÇİRMEZLİK TESTİ – INCREASED WATERPROOF TEST

Test genellikle farklı cilt tiplerine sahip, farklı yaşlarda 10-25 gönüllü üzerinde gerçekleştirilir. Gönüllüler, kozmetik ürün uygulanmadan önce doktor tarafından muayene edilir. Yaş, cilt tipi, geçmiş veya mevcut hastalıklar ve tedavileri hakkında bilgiler kayıt altına alınır. Teste katıldığında, farmakolojik tedavi gerektiren herhangi bir lezyonun ortaya çıkmaması gerekir. Güneşten korunma müstahzarları için arttırılmış su geçirmezlik testi, 20 dakikalık dört su banyosundan sonra UV filtrelerinin etkinliğini doğrulamayı amaçlamaktadır.

Numune Miktarı: 200 g
Test Süresi: 20 İş Günü

GÜNEŞ KORUYUCU ÜRÜNLER İÇİN FOTOTOKSİSİTE VE FOTOALERJEN TESTİ -PHOTOTOXICITY AND PHOTOALLERGY TEST OF THE SUN PROTECTION PRODUCTS

Test genellikle farklı cilt tiplerine ve farklı yaşlara sahip 10-25 gönüllü üzerinde gerçekleştirilir. Kozmetik ürünün uygulanmasından önce gönüllüler doktor tarafından muayene edilir. Yaş, cilt tipi, geçmiş veya mevcut hastalıklar ve tedavileri hakkında bilgiler kayıt altına alınır. Teste katılan gönüllülerde, farmakolojik tedavi gerektiren herhangi bir lezyonun ortaya çıkmaması gerekir. Güneş koruma preparatları için fototoksisite ve fotoalerjen testi, ürünün uygulanmasından sonra oluşan alerjik veya toksik değişiklikleri ve UV radyasyona maruz bırakmayı amaçlamaktadır. Bu test, Kozmetik Avrupa tavsiyeleri ve yönergelerine uygun olarak kontrollü koşullar altında yürütülür.

Numune Miktarı: 200 g
Test Süresi: 15 İş Günü

FOTOSTABİLİTE TESTİ (IN VITRO) – PHOTOSTABILITY TEST (IN VITRO)

Test genellikle farklı cilt tiplerine sahip, farklı yaşlarda 10-25 gönüllü üzerinde gerçekleştirilir. Kozmetik ürünün uygulanmasından önce gönüllüler doktor tarafından muayene edilir. Yaş, cilt tipi, geçmiş veya mevcut hastalıklar ve tedavileri hakkında bilgiler kayıt altına alınır. Teste katılan gönüllülerde, farmakolojik tedavi gerektiren herhangi bir lezyonun ortaya çıkmaması gerekir. Fotostabilite testi, ürünün UV radyasyona maruz kalması sırasında stabilitesini teyit eder. Güneş ışığına maruz kaldığında SPF değerinin değişmediğine dair güvence vermektedir.

Numune Miktarı: 200 g
Test Süresi: 12 İş Günü

KRİTİK DALGA TESTİ (IN VITRO) – CRITICAL WAVE TEST (IN VITRO)

Test gönüllülerin katılımı olmadan gerçekleştirilir. Test edilen ürün kritik dalga boyu belirlenmek üzere PMMA plakasına uygulanır. Çalışma sırasında hataları önlemek için referans ürün de test edilir.

Numune Miktarı: 200 g
Test Süresi: 12 İş Günü

Numune Gönderim Formu